Termeni și condiții

1. Definiții si Termeni 

Site-ul www.rolls-shop.ro este operat de S.C. LUTALEX CORP S.R.L., persoană juridică de naționalitate română cu sediul în municipiul Drăgășani, strada Tudor Vladimirescu, bloc T4, parter, județul Vâlcea, cod unic de înregistrare 42755765 și număr de ordine în Registrul Comerțului J38/487/2020.

Vânzător - Rolls-shop.ro

Utilizator - orice persoană fizică majoră (cu vârsta peste 18 ani) sau persoană juridică care se înregistrează sau vizitează site-ul rolls-shop.ro

Client - orice persoană fizică majoră (cu vârsta peste 18 ani) sau persoană juridică ce efectuează o comandă

Cont - secțiunea site-ului formată din adresa de e-mail și o parolă; permite clientului transmiterea comenzii către vânzător și conține informații despre client privind istoricul comenzilor, produse favorite, review-urile (recenziile) produselor comandate și adresele salvate de utilizator  

Produse / Servicii - orice produs / serviciu selectat sau menționat în comandă, care urmează să fie furnizat de către vânzător, clientului

Comandă - document electronic prin care se realizează comunicarea dintre vânzător și client, prin care clientul transmite vânzătorului prin intermediul site-ului intenția de a achiziționa produse/servicii de pe site și să efectueze plata

Contract - contractul la distanță încheiat între vânzător și client, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumpărătorului

Recenzii (Review-uri) - evaluările scrise de client ale produselor/serviciilor achiziționate prin intermediul site-ului rolls-shop.ro

Utilizarea abuzivă - utilizarea site-ului contrar practicilor în domeniu, reglementărilor și legislației în vigoare sau în orice mod care poate aduce un prejudiciu rolls-shop.ro


Acest document (numit în continuare “Termeni și condiții”, “Termenii de utilizare”, “Contract”) și celelalte documente menționate în el, definesc condițiile de utilizare ale site-ului www.rolls-shop.ro (numit în continuare “Site-ul”) și de comenzi prin intermediul site-ului, de către UTILIZATORI/CLIENȚI. Accesând și navigând pe acest site, acceptați Termenii de utilizare descriși în continuare. 

Înainta de a naviga, înregistra sau plasa o comandă pe site, citiți și “Politica de confidențialitate” și Politica privind utilizarea modulelor cookie. 

Pentru utilizarea în bune condiții a site-ului, deținut și administrat de LUTALEX CORP SRL, se recomandă citirea atentă a termenilor și condițiilor prezentate mai jos. Administratorii site-ului își rezervă dreptul de a modifica termenii și condițiile oricând, fără preaviz sau notificare. Din acest motiv, vă sugerăm să reveniți pe această pagină la fiecare utilizare a site-ului. Vă informăm că fiecare nouă accesare a site-ului reprezintă acceptarea termenilor de utilizare. 

Vizitarea/utilizarea site-ului poate fi realizată numai dacă sunteți de acord cu termenii și condițiile.  Dacă nu sunteți de acord cu prezentul Contract, vă rugăm să nu folosiți site-ul www.rolls-shop.ro 


Produsele disponibile la vânzare pe www.rolls-shop.ro sunt destinate persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor acestui site confirmați faptul că aveți vârsta legală pentru comandarea acestor produse (peste 18 ani). 


2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2. 1. Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al rolls-shop.ro, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit acest document pentru a vă informa despre modul de colectare, utilizare, transfer și protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu produsele/serviciile noastre, inclusiv site-ul nostru web.


2. 2. Ce date cu caracter personal prelucrează ROLLS-SHOP.RO?

Prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentată de orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectare, înregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau pune la dispoziție în orice alt mod, aliniere sau combinare, restricționare, blocare, ștergere, distrugere, arhivare.

Pentru a accesa site-ul rolls-shop.ro, nu este nevoie să furnizați date cu caracter personal.

Pentru derularea activității curente a ROLLS-SHOP.RO, inclusiv desfășurarea activității comerciale/contractuale care implică achiziționarea de produse, cât și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

Astfel, ROLLS-SHOP.RO va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal primite de la dumneavoastră: 

- la înregistrare: nume, prenume, data nașterii, adresa de e-mail

- în contul personal: adrese de livrare, adrese de facturare, produse favorite și review-uri (recenzii)

- când plasați o comandă: produsele dorite, nume, prenume, adresă livrare, date facturare, număr de telefon, metodă de plată


2. 3. Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către ROLLS-SHOP.RO, exclusiv în scopurile menționate mai jos sunt clienții persoane fizice ai ROLLS-SHOP.RO (actuali, foști, potențiali), vizitatorii, publicul larg, reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali.


2. 4. Refuzul furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți obligația de a furniza date complete, actualizate și corecte pentru finalizarea comenzilor online efectuate pe www.rolls-shop.ro.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității, rolls-shop.ro vă solicită datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor. 


2. 5. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt utilizate de către ROLLS-SHOP.RO în următoarele scopuri:

- furnizare/livrare produse comandate prin intermediul www.rolls-shop.ro

- derulare activitate comercială/contractuală rolls-shop.ro

- facturare/încasare contravaloare servicii prestate de rolls-shop.ro

- gestionare relații cu clienții, comunicare comercială cu clienții prin orice mijloc de comunicare

- îndeplinire obligații legale

- comunicare cu organisme/autorități/instituții publice sau de interes public

- activități de audit, control, supraveghere

- arhivare, scopuri statistice

- colectare debite/recuperare debite restante

- soluționare dispute și litigii, punere în executare a unor hotărâri judecătorești, etc.

ROLLS-SHOP.RO va considera toate informațiile colectate ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.


2. 6. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi chiar persoanele vizate care au furnizat datele, astfel:

- clienții persoane fizice ai ROLLS-SHOP.RO (actuali, foști sau potențiali), reprezentanți/împuterniciți ai acestora, legali sau convenționali (are în vedere derularea activității comerciale/contractuale)

- furnizori, prestatori și alte entități juridice, parteneri de afaceri sau contractuali ai ROLLS-SHOP.ro, autorități sau instituții publice.

Destinatarii datelor, alții decât persoanele vizate, pot fi:

- autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet (ca urmare a unor cereri formulate expres și/sau în limitele prevederilor legale), societăți bancare, executori judecătorești, societăți de asigurare/reasigurare, organizații de cercetare a pieței (cu scop statistic), etc.

Conform prevederilor legale aplicabile, aveți următoarele drepturi în relația cu ROLLS-SHOP.RO:

- dreptul de acces

- dreptul la rectificare

- dreptul la ștergerea datelor

- dreptul la restricționarea prelucrării

- dreptul la portabilitatea datelor

- dreptul la opoziție și procesul individual automatizat


2. 7. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru desfășurarea scopurilor menționate anterior, ROLLS-SHOP.RO va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activității până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional, veți exercita dreptul de opoziție/ștergere, cu excepția situației în care ROLLS-SHOP.RO prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim. După încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dreptul de opoziție/ștergere nu este executat de dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional, conform legii, aceste date vor fi arhivate de ROLLS-SHOP.RO pentru o durată de minim 2 ani sau pentru o perioadă stabilită într-un cadru legal sau vor fi distruse.


2. 8. Ce măsuri de siguranță sunt utilizate pentru protejarea datelor cu caracter personal?

Securitatea absolută a datelor transmise prin internet nu poate fi garantată niciodată.

ROLLS-SHOP.RO depune toate eforturile în ceea ce privește protecția datelor dumneavoastră personale, însă nu putem garanta integral securitatea datelor transmise prin intermediul www.rolls-shop.ro. Astfel, orice transmitere a datelor cu caracter personal este realizată pe riscul dumneavoastră. După colectarea datelor de la dumneavoastră, vom utiliza proceduri și măsuri stricte de siguranță împotriva utilizării neautorizate/nelegale, distrugerii/pierderii accidentale/divulgării datelor personale.


 2. 9. Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin actualul document, dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați conform prevederilor legale aplicabile, respectiv:

- dreptul de acces

- dreptul la rectificare

- dreptul la ștergerea datelor

- dreptul la restricționarea prelucrării

- dreptul la portabilitatea datelor

- dreptul la opoziție și procesul individual automatizat

De asemenea, când prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe bază de consimțământ, dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, în formă scrisă, adresată LUTALEX CORP SRL, în condițiile legislației aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Pentru celelalte scopuri, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit, ca datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le furnizați către LUTALEX CORP SRL să facă obiectul unei prelucrări, cu menționarea datelor și scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate și legitime, legate de situația dumneavoastră particulară, cu excepția acelor cazuri în care LUTALEX CORP SRL demonstrează care are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau având ca scop constatarea/exercitarea/apărarea unui drept în instanță. În caz de opoziție nejustificată, LUTALEX CORP SRL este îndreptățită să prelucreze în continuare datele.

Prin citirea, parcurgerea acestui document, ați luat la cunoștință și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră către LUTALEX CORP SRL, reprezintă elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de LUTALEX CORP SRL prin intermediul site-ului www.rolls-shop.ro și/sau desfășurarea activităților comerciale/contractuale.

În cazul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional, vă exercitați unul din drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, LUTALEX CORP SRL poate:

- să perceapă p taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor, comunicării sau luarea măsurilor solicitate

- să refuze să dea curs cererii.

Totodată, aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, ale cărei date de contact le găsești mai jos:

Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212

Pentru exercitarea drepturilor menționate, vă puteți adresa prin intermediul unei cereri la adresa de e-mail lutalex.corp@gmail.com. Conform GDPR, avem obligația de a răspunde la cerere în termen de maxim 30 de zile.

Pentru a putea răspunde cererii prin care îți exerciți drepturile, este posibil să avem nevoie de informații suplimentare pentru confirmarea identității. Dacă nu reușim să te identificăm în urma eforturilor depuse, iar tu nu furnizezi informații suplimentare de identificare, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

2. 10. Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, vă puteți adresa persoanei responsabile cu date personale din cadrul LUTALEX CORP SRL, cu o cerere scrisă, datată și semnată:

- la adresa de e-mail lutalex.corp@gmail.com

- la adresa de corespondență: LUTALEX CORP SRL, cu sediul în Drăgășani, strada Tudor Vladimirescu, bloc T4, parter, cod poștal 245700, jud. Vâlcea


Modificări la această politică

Această Politică poate suferi modificări, actualizări ocazionale care vor fi notificate pe site și/sau pe e-mail. Modificările, actualizările devin valabile imediat după notificare.

Chiar dacă nu primești o notificare, îți sugerăm să accesezi periodic Politica de confidențialitate pentru a fi la curent cu cea mai actualizată versiune.

Notă actualizată la data de 23 aprilie 2021.


3. Politica de vânzare online

Orice utilizator/client are acces pentru efectuarea unei comenzi. Din motive justificate, rolls-shop.ro își rezervă dreptul de a restricționa accesul unui client/utilizator pentru efectuarea unei comenzi dacă manifestă comportament/limbaj neadecvat sau are în istoricul comenzilor livrări refuzate sau neridicate.

Prin efectuarea unei comenzi pe site, clientul/utilizatorul este de acord cu formele de comunicare (telefonic, e-mail) prin care rolls-shop.ro își efectuează operațiunile pe site.

Notificarea primită de un client, prin e-mail, imediat după efectuarea comenzii are rol de informare. Rolls-shop.ro își rezervă dreptul de a modifica cantitatea produselor din comandă. Dacă este necesară modificarea cantității, clientul va fi contactat pentru confirmare pe adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția roll-shop.ro în momentul transmiterii comenzii. Contractul se consideră încheiat între client și rolls-shop.ro în momentul primirii unei notificări ;Comandă procesată;, care reprezintă confirmarea comenzii. Confirmarea comenzii va fi realizată prin e-mail sau SMS. 

Informațiile utilizate pentru descrierea produselor/serviciilor disponibile pe site de tipul imaginilor statice/dinamice, prezentărilor multimedia, etc., sunt utilizate exclusiv cu titlu de prezentare și nu reprezintă o obligație contractuală din partea roll-shop.ro.

Promoțiile și ofertele disponibile pe site sunt valabile o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.


4. Comanda

Un client/utilizator poate să efectueze o comandă pe site prin adăugarea produselor/serviciilor în coșul de cumpărături, urmând să finalizeze comanda realizând plata prin una din metodele indicate. După adăugarea unui produs în coșul de cumpărături, acesta este disponibil pentru a fi cumpărat în funcție de numărul produselor din stoc. Prin adăugarea unui produs/serviciu în coșul de cumpărături fără a realiza finalizarea comenzii, nu va fi realizată înregistrarea comenzii, cât nici rezervarea automată a produsului/serviciului.

Prin finalizarea comenzii, clientul își dă consimțământul că datele furnizate de acesta, necesare pentru procesul de cumpărare online sunt corecte, complete și adevărate în momentul plasării comenzii. De asemenea, prin finalizarea unei comenzi pe site-ul rolls-shop.ro, clientul își dă acordul că poate fi contactat de reprezentanții site-ului, prin mijloacele de comunicare disponibile (e-mail, telefonic), în orice situație în care contactarea clientului este necesară.

Rolls-shop.ro își rezervă dreptul de anulare a unei comenzi transmise de către un client, printr-o notificare prealabilă adresată clientului, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:

- datele furnizate de client la finalizarea comenzii sunt incomplete și/sau incorecte

- procesatorul de carduri cu care colaborăm nu validează sau invalidează tranzacția în cazul plății online (de exemplu, pentru fonduri insuficiente sau alte motive conform politicii procesatorului)

- clientul are comportament/limbaj neadecvat

- clientul are în istoricul comenzilor livrări refuzare sau neridicate.


5. Prețul

Prețurile afișate pe site-ul rolls-shop.ro sunt în Lei (RON) și includ TVA. 

Prețurile afișate pe site sunt valabile în momentul accesării paginii unde sunt afișate. Rolls-shop.ro își rezervă dreptul de a modifica prețurile oricând, fără notificare sau preaviz. 

Prin efectuarea unei comenzi pe www.rolls-shop.ro vă obligați irevocabil să plătiți contravaloarea produselor comandate.


6. Livrarea

Produsele comandate prin intermediul roll-shop.ro vor fi livrate prin servicii de curierat rapid, FAN Courier. 

Pachetele vor fi livrate în timpul săptămânii (luni-vineri). Nu se livrează colete sâmbăta și duminica.

Rolls-shop.ro se obligă să proceseze comenzile și să expedieze produsele comandate (în limita stocului disponibil) în maxim 24 de ore lucrătoare de la data efectuării unei comenzi.

Produsele sunt considerate livrate în momentul predării către curier.

Costul expedierii produselor prin FAN Courier este de 21 de lei(RON).

Costul de livrare va fi suportat în întregime de cumpărător, cu excepția ofertelor/promoțiilor ce includ transport gratuit.

Plata transportului în cazul ofertelor/promoțiilor va fi realizată de către rolls-shop.ro. 

Pentru recepționarea comenzii, cumpărătorul va face dovada identității sale, dacă este necesar, printr-un act emis de autoritățile oficiale. Dacă pachetul nu poate fi recepționat personal de către client, comanda poate fi lăsată la adresa precizată, doar unei persoane cu vârsta peste 18 ani. 

Îndeplinirea condițiilor de mai sus este necesară pentru a putea fi onorată cererea de livrare.

NU se ridică/acceptă/recepționează colete de la FAN Courier în următoarele condiții:

- cu urme de lovituri, umezeală

- cu semne de deteriorare în urma transportului

- cu semne de reambalare

- cu date de client incorecte (nume, prenume, adresă, număr telefon) 

Nu ne asumăm răspunderea pentru despăgubirea clienților în condițiile în care coletele sunt  ridicate/acceptate/recepționate de la firma de curierat prezentând una din caracteristicile de mai sus.


7. Metoda de plată

Plata ramburs

- plătești numerar la primirea coletului


8. Transferul proprietății produselor

Proprietatea asupra produselor va fi transferată la livrare.

Prin livrare se înțelege semnarea de primire a documentului de transport prezentat de angajații serviciilor de Curierat Rapid.


9. Răspunderea rolls-shop.ro

Rolls-shop.ro nu este responsabil pentru daune de orice natură pe care clientul sau un alt terț le poate suferi în urma îndeplinirii de către rolls-shop.ro a oricărei obligații conform comenzii și pentru daune care apar ca rezultat al utilizării produselor după livrare, în special pentru pierderea acestora.


10. Forța majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neîndeplinirea obligațiilor conform contractului, în cazul în care neexecutarea se datorează unui eveniment de forți majoră, în conformitate cu legislația în vigoare.


11. Legislația aplicabilă

Contractul este supus legii române. Posibilele litigii între rolls-shop.ro și un client se vor rezolva pe cale amiabilă sau prin soluționare în instanțele judecătorești române.


12. Newsletter

Pe site-ul rolls-shop.ro, orice utilizator are posibilitatea de abonare la newslettere primite de la rolls-shop.ro. Prin abonare la newsletter, utilizatorul își dă acordul expres de a primi pe lângă newsletterele periodice, notificări din partea rolls-shop.ro referitoare la noile facilități și servicii lansate. 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, rolls-shop.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră în momentul abonării. Datele personale colectate de rolls-shop.ro sunt folosite pentru livrarea de newslettere personalizare (nume, prenume, email). Orice utilizator care a optat pentru abonare la newsletter este adăugat instant în lista de utilizatori ce vor primi newslettere periodic.

Fiecare newsletter primit de la rolls-shop.ro conține informații pentru dezabonare. Pentru dezabonare, un utilizator trebuie să dea click pe link-ul unsubscribe, iar modificările bazei de date se vor opera automat. După dezabonare, un utilizator nu va mai primi nici un newsletter de la rolls-shop.ro, decât în situația în care se abonează din nou la newsletter.


13. Returul produselor

Conform art.13 alin.(3) și art.14 din O.U.G Nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanță și Legii nr. 51/2003, care aproba Ordonanța, "consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în termen de 14 zile calendaristice, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv".

Produsele pot fi returnate numai dacă sunt în aceiași stare în care au fost trimise clientului, în ambalaj original, cu etichetele intacte, fără a prezenta semne de uzură, împreună cu toate documentele însoțitoare (factură, certificat de garanție, etc.). Produsele primite ca set trebuie returnate ca set. 

Clientul are dreptul de a notifica în scris comerciantul că renunță la comandă, fără penalități și fără invocare unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produselor sau de la încheierea contractului (în cazul prestării de servicii). În cazul omiterii acestei clauze, produsele/serviciile sunt considerate livrate fără cerere din partea consumatorului. Cheltuielile de retur vor fi suportate de rolls-shop.ro, iar rambursul contravalorii produselor se va face în maxim 7 zile de la retur, prin mandat poștal sau transfer bancar. 

Dacă produsele sunt returnate într-o stare care nu permite vânzarea acestora ca noi sau resigilate, produsele vor fi reexpediate clientului, pe cheltuiala acestuia, fără returnarea plății.

Înainte de expedierea returului, clientul se obligă să trimită un email pe adresa retur@rolls-shop.ro care să cuprindă:

1. data expedierii coletului

2. numărul comenzii

3. numărul facturii

4. denumirea și cantitatea produselor care se vor returna

5. detalii pentru rambursul contravalorii produselor (cont bancar (IBAN) și numele titularului)

QuestBac - Mobile App

Aplicația QuestBac este realizată pentru sprijinul și îndrumarea elevilor ce vor susține examenul de BACALAUREAT la ANATOMIE ȘI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ȘI ECOLOGIE UMANĂ.

Susținem un mod de învățare eficient, cu ajutorul imaginilor, schemelor.
Exercițiile de tip grilă sunt o metodă eficientă de testare a informațiilor, dar și de îmbunătățire a memoriei pe termen lung.

Schimbă modul în care înveți și descarcă aplicația QuestBac!

Ce oferim?
- teste de verificare (tip grilă, Adevărat/Fals, completarea cuvintelor)
- resurse pentru învățarea noțiunilor
- postări pe blog despre programă, modele pentru rezolvarea problemelor, tips&tricks pentru învățat, etc.
- urmărești evoluția testelor parcurse în contul personal

Contact

  • QUESTBAC EDUCATION SRL
    CUI: 43293745
    Registrul Comerțului: J38/875/2020

  • Adresă: Str.Decebal, nr.25, demisol, Drăgășani, jud.Vâlcea

  • Telefon: 0770 705 846

  • Email: contact@questbac.ro